Loading...
Nasza historia 2018-10-22T16:13:07+00:00

NASZA HISTORIA

Wstęp / Nasza historia

Powstanie i rozwój Royal Water – zjonizowanej wody alkalicznej

JAKOŚĆ WODY

Podstawowa jakość wody odgrywa najważniejszą rolę w „uszlachcaniu“ wody.

Na podstawie chemicznych i mikrobiologicznych analiz wody, jesteśmy w stanie wydobyć wodę mineralną o doskonałej jakości z naturalnego źródła Royal, która już wypływa czysta, i która spełnia najbardziej rygorystyczne kryteria dotyczące wody dla dzieci. Woda jest wolna od manganu, żelaza, fluorków i ma niską zawartość soli. Nie obciąża i nie zanieczyszcza ciała nadmiarem nieorganicznych minerałów.

Ze względu na niską mineralizację nie przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych i nadaje się do regularnego codziennego spożycia. Jest lekko zasadowa, zawiera optymalny stosunek wapnia i magnezu, co sprzyja wchłanianiu składników mineralnych, a także zawiera bardzo korzystny kwas krzemowy.

Woda ma doskonały COD (chemiczny wskaźnik utleniania) wody. źródło jest nieskażone, a ostatnie badania pokazują, że nie był on w kontakcie z zewnętrznymi wpływami przez co najmniej 65 lat. Zgodnie z najnowocześniejszą technologią zdecydowaliśmy się wykorzystać to doskonałe źródło wody do produkcji zjonizowanej wody alkalicznej.

Podstawowy skład źródła naturalnego

Wapń: 92 mg/l
Magnez: 38,5 mg/l
Sód: 5,1 mg/l
Potas: 1,39 mg/l
Wodorowęglan: 427 mg/l
Kwas krzemowy: 24 mg/l
Wartość pH: 7,4

Kalibracja intensywności pH

Aby uzyskać odpowiednią wartość pH, konieczne były długie eksperymenty. Przyczyną był w każdym przypadku inny rodzaj jonizacji o różnej intensywności, aby wytworzyć pewien poziom alkaliczności, ponieważ zawartość minerałów i przewodność uzdatnionej wody jest różna w każdej części świata. Dlatego, gdy chcieliśmy znaleźć najskuteczniejszy sposób jonizacji wody z naszej studni, musieliśmy zacząć dostosowywać sprzęt do jonizacji naszej wody, przed butelkowaniem i przed pakowaniem.

Poprawa stabilności

Aby wyprodukować wysokiej jakości zjonizowaną wodę alkaliczną, nie wystarczyło znaleźć właściwego poziomu intensywności jonizacji, ale musieliśmy również zapewnić, że wymagana wartość pH pozostanie alkaliczna przez długi czas, nawet na półkach w sklepie. Z tego powodu musieliśmy szukać możliwości wcześniejszego uzdatniania wody i osiągnięcia długotrwałej jakości, musieliśmy ingerować w mineralną zawartość wody pompowanej ze studni lub jej poziomu przewodności.

Codzienne pobieranie próbek wody i testy laboratoryjne

Z wody pompowanej ze studni, a także z wody butelkowanej trzeba było pobierać próbki każdego dnia i sprawdzać je w laboratorium. Zgodnie z kontrolą jakości konieczne było pobieranie próbek z wyprodukowanej i zapakowanej wody co godzinę i sprawdzanie składu chemicznego i mikrobiologicznego.

Sprawdzanie jakości wody

Na podstawie naszego wewnętrznego systemu kontroli jakości nieustannie losowo odbieramy butelki z linii produkcyjnej i z zapakowanych palet w produkcji testowej. Wybrane butelki poddajemy tak zwanym testom obciążeniowym tj. ekstremalnym warunkom środowiskowym (takim jak ciepło, zimno, światło słoneczne lub ciągłe drgania) i monitorujemy zmiany jakości produktu w wyniku tych wpływów. Ponadto w ramach kontroli regularnie odkładamy kilka butelek z próbnej produkcji za każdy okres, które sprawdzamy w regularnych odstępach czasu po kilku miesiącach. Celem jest sprawdzenie, czy skład i pH wody zmieniły się po długim czasie.

Sprawdzanie jakości opakowania

Osobnym zadaniem było sprawdzenie opakowania, oznakowania i właściwego zamknięcia zakrętek. Sprawdziliśmy higienę produktów, czy nie są zanieczyszczone i czy nie ma to wpływu na jakość zjonizowanej alkaliczności. W razie potrzeby użyliśmy zaleceń, które pomogły rozwiązać problemy.

Zrównoważenie środowiskowe

Do rozwoju i utrzymania przyjaznej dla środowiska produkcji były potrzebne liczne prace rozwojowe. Jednym z podstawowych filarów było zmniejszenie ciężaru opakowania, co oznacza, że możemy osiągnąć mniejsze obciążenie środowiska. Opakowanie zawiera wagę butelki, wielkość zakrętki, ilość folii termokurczliwej i folii stretch. Rolą pracownika obsługującego urządzenie do produkcji butelek było znaleźć takie ustawienie butelek i wybrać takie kształty, aby wyprodukować lepsze butelki o niższej wadze. Pracownika obsługującego urządzenie do napełniania i zamykania butelek włączyliśmy do badań, podczas których badaliśmy możliwość wprowadzenia mniejszych zakrętek, o niższej wadze lub wymagań, których wprowadzenie opierałoby się na jakości i sposobu użytkowania wody. Poprosiliśmy kolegę mającego praktyczne doświadczenie w zakresie pakowania produktów konsumenckich o współpracę w zakresie wybrania folii do pakowania produktów i koordynowania możliwych zmian. W tym obszarze poszukiwaliśmy rozwiązań, które umożliwiłyby wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych po recyklingu. Poza działaniem przyjaznym dla środowiska może to być korzystne na wielu poziomach, takich jak ochrona wody przed promieniami słonecznymi i utrzymanie jakości produktu. Przetworzone tworzywa zostały przetestowane nie tylko w przypadku folii, ale także butelek PET i etykiet. Nasz oddany współpracownik pomógł nam znaleźć dostępne źródła i skomentował doświadczenia zdobyte podczas produkcji testowej. Woda jest napełniana do butelek bez zawartości BPA najlepszym niemieckim sprzętem Krones.

Enviromen

Po całkowitym przetestowaniu i długiej pracy stabilizowaliśmy i wyprodukowaliśmy naszą zjonizowaną wodę alkaliczną ROYAL WATER w absolutnie najwyższej czystości i jakości, ze wszystkimi korzyściami zdrowotnymi dla człowieka.